گروه زيست شناسي دورود

تحولات گروه زيست شناسي متوسطه آموزش و پرورش شهرستان دورود
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفایل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي

آرشيو
اردیبهشت ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
نمونه سوال سال دوم علوم تجربی ( )

وقت امتحان :یکساعت

تاریخ امتحان :

نوبت امتحان :ریزشی

نام دبیر :

بسمه تعالی

سازمان آموزش وپرورش استان لرستان

مدیریت آموزش وپرورش دورود

دبیرستان باقر العلوم (ع)

نام ونام خانوادگی :

شماره کارت :

نام پدر :

رشته تحصیلی:علوم تجربی

 

بارم

سوالات / پاسخنامه

ردیف

3

سوالات چهارگزینه ای :

 

کدام سلول دیواره سلولی ندارد؟

الف) سلول نگهبان روزنه             ب) باکتری اشرشیا کلی          ج) سلول قارچ            د) سلول کبد موش       

آنزیم انیدراز کربنیک در کجا واقع بوده و چه نقشی بر عهده دارد ؟

الف)غشای گلبول قرمز – ترکیب       با                        ب)غشای گلبول قرمز – ترکیب       با همو گلوبین  

ج) پلاسمای خون – ترکیب       با                                 د) پلاسمای خون – ترکیب       با هموگلوبین

 

در کدام بخش از نفرون آب اصلا باز جذب نمی شود ؟

الف) قوس بالاروی لوله هنله      ب) قوس پایین روی لوله هنله     ج) لوله خمیده نزدیک       د) لوله خمیده دور   

کدامیک از حرکات گیاهی زیر القایی نمی باشد ؟

الف) نور گرایی            ب) پیچشی                ج) بساوش تنجی                    د) تاکتیسم

  

اگر صفرای کبد وترشحات پانکراس کاهش یابد در جذب کدام ویتامین اختلال حاصل میشود ؟

الف)                     ب)                      ج)                            د)

 

مفصل کتف انسان از چه نوعی میباشد ؟

الف) لولایی                      ب) نیمه متحرک                ج) گوی وکاسه ای                د) لغزنده 

 

  

1

2

کامل کردنی :

 

  شکل ذخیره ای گلوکز در جانوران بخصوص انسان ..................است.

 

سیستم تنفسی در ملخ از نوع ..................است .

 

سیستم گردش خون در کرم خاکی از نوع .................است.

 

در هنگام دیاستول قلب دریچه های سینی ............ودریچه های دولختی وسه لختی.............میباشد.

 

 

5/0

سوالات تشریحی :

 

دو قند پنج کربنه ودو قند شش کربنه را نام ببرید ؟

 

 

1

75/0

تفا وتها وشباهتهای بین سلولهای یوکاریوت وپروکاریوت را بنویسید ؟

 

 

2

1

مهمترین عوامل موثر در برگشت خون سیاهرگی به قلب کدامند ؟

 

 

3

1

هومئوستازی چیست ؟ اهمیت آنرا بیان کنید ؟

 

 

4

5/0

نوع ماهیچه حلقوی ابتدای میزراه که انقباض غیر ارادی دارد چیست ؟

 

 

5

5/0

نوع انقباض ماهیچه های گردن وتنه که باعث حفظ وضعیت سرو تنه میشود کدام است ؟

 

 

6

5/1

منظور از ظرفیت حیاتی چیست ؟

 

- در صورتی که بیماری به "آسم "مبتلا باشد به نظر شما حجم " هوای باقی مانده " چه تغییری می کند ؟

 

 

7

1

از علل بروز " خیز یا ادم " چهار عامل را بنویسید ؟

 

 

8

5/0

نوار کاسپاری از چه جنسی است ؟

 

- در کدام قسمت ریشه ( سلولهای کدام بخش ) تشکیل می شود ؟

 

 

9

5/1

مرحله " ترشح " در تشکیل ادرار در نفرون های کلیه را تعریف کرده وسه ماده مثال بزنید که ترشح مشوند ؟

 

 

 

10

5/1

انواع حرکات گرایشی را در گیاهان نام ببرید ؟

 

- این حرکات خودبخوی اند یا القایی ؟

 

11

1

چهار عامل مهم در صعود آب درگیاهان را بیان کنید ؟

 

 

12

2

گلبولهای سفید به چند دسته تقسیم میشوند "نوع گلبولهای هر دسته را مشخص کنید ؟

 

 

13

75/1

واحد ساختاری کلیه ها چه نام دارد "و از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

 

 

 

14

20

کتاب خوب غذای روح بشر است .

 


+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:36 توسط افشار |
مطالب پيشينكدهاي اضافه
طراح قالب
طراح : مهرداد شكري نسب
Pars Template
Template By : www.ParsTemplate.Blogfa.com